Bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski jezik

Književnost, gramatika i pravopis naših jezika

11.07.2010.

Deklinacija imenica i brojeva u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku

Deklinacija ili sklonidba imenica

B/h/s -jez. posjeduje četiri osnovne deklinacije(oblikovanje riječi kroz padeže tj. "fleksija leksema") te još dvije koje se dodaju u daljoj analizi jezika:

  • muški rod bez nastavka -Ø: sto(l)-Ø, kompijuter, nastavnik
  • a-deklinacija: ženski rod: bašt-a, kuća, klupa. Izuzetci muškog roda tj. a-deklinacija muškog roda: sudij-a, arhitekta
  • o- i e- deklinacija: srednji rod na -o ili -e: dijet-e, šiljal-o, muhalo, štene; muški rod kod ličnih/osobnih imena: Pero, Bruno
  • i-deklinacija*: imenice ženskog roda sa nastavkom ; maju suglasnički završetak: noć, umjetnost, stvar, pamet, ljubav, prošlost, povijest
Dvije dodatne deklinacije koje objašnjavaju posebnosti kod fleksije nekih riječi su:
  • deklinacija srednjeg roda u kojoj se dekliniranjem imenice u korijenu pojavljuju t i n: ime->imena, tele->teleta
  • nulta deklinacija: imenice se ne dekliniraju: deci

skupina rod imenica završetak u nominativu primjeri (u nominativu jednine)
 muški rod  -Ø muški uglavnom na suglasnik zub, grad
-a-deklinacija
uglavnom ženski, par muškog roda -a voda, žena (m.:  sudija, radiša)
 
o i e-deklinacija
srednji -o ili -e selo, more
i - deklinacija* ženski na suglasnik, izuzetno na -i kost, noć
srednji rod: "n, t" u korijenu
 srednji  -e ime->imena, tele->teleta
 
nulta deklinacija nedeklinirajuće imenice - deci (G: deci, D: deci itd.)  

*u hrvatskom: "i-deklinacija"; u srpskom "deklinacija ženskog roda na Ø nastavak
"
Deklinacija brojeva

Od glavnih brojeva mijenjaju se brojevi jedan, dva, tri, četiri i složeni brojevi kojima su ovi posljednji član. Ostali se ne mijenjaju. Redni brojevi mijenjaju se kao određeni pridjevi.

Broj jedan mijenja se kao određeni pridjev s nepostojanim a te ima sva tri roda i broja. Prvi oblik broja dva vrijedi za muški i srednji rod, a drugi za ženski. Sklonidba brojeva tri i četiri vrijedi za sva tri roda.


dva, tri i četiri
N dva dvije tri četiri
G dvaju dviju triju četiriju
D dvama dvjema trima četirima
A dva dvije tri četiri
V dva dvije tri četiri
L dvama dvjema trima četirima
I dvama dvjema trima četirima

Kod sklonidbe brojeva česte su pogreške tipa: "sastali se predstavnici dvaju zemalja"

Bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski jezik

Institucije, biblioteke, fakulteti, profesori i kritičari
UNIVERZITETI

Karl Frazes Universitaet Graz

Karl Frazes Universitaet Graz, Institut slavistike
----------------------------------------
University of Sarajevo http://www.unsa.ba/eng/ouni.php

Sadržaj
TRADICIONALNA GRAMATIKA

Vrste riječi

Deklinacija/sklonidba imenica i brojeva

Pluralia tantum i zbirne imenice


GLASOVNE PROMJENE 1: palatalizacija, sibilarizacija, asimilacija po zvučnosti i mjestu tvorbe

GLASOVNE PROMJENE 2: jotacija/jotovanje, nepostojano A, alternacija L u O, pokretni vokali (mobilni vokal)

Arhaične alternacije: Prevoj/prijevoj vokala

Pridjevi i prilozi: funkcija, vrste i aspekt

Uzvici/usklici i onomatopeje

----------------------------------------

LINGVISTIKA / JEZIKOSLOVLJE

Kratak pregled lingvistike/jezikoslovlja

Lingvistika

Kolokacije

Frazemi / frazeme

Morfologija, semantika, leksikologija: osnovne definicije

Morfologija: afiksi, korijen i osnova

Morfologija: složenice i izvedenice

Morfologija: morfološke kategorije (analiza vrsta riječi)

Imenice: morfološke kategorije imenica i podjela prema leksičko-semantičkom značenju i sintaktičkoj funkciji

Dvojina u slavenskim jezicima

Fonetika i fonologija

Fonološka transkripcija, distinktivne osobine fonema

Fonološka/fonetska transkripcija u hrvatskom i srpskom jeziku

Fonološki sistem bosanskog jezika (bosanska transkripcija)

Fonologija distinktivnih osobina

Fonemi i njihove opozicije

Sintaksa

Sintaksa: analiza reči i sintagma

Razlike između bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika na fonetičkoj, morfološkoj, (morfo-fonološkoj), sintaktičkoj i pravopisnoj razini

Valentnost i rekcija glagola


Funkcionalna stilistika

----------------------------------------

LITERATURA

Nauka o literaturi: Šta je to literatura? Posebnost literarnog teksta, literarni kanon.

Literatura 19. stoljeća: počeci 16. - 18. stoljeća


----------------------------------------

Naucni radovi (izbor)

Prevedenice
>>>

Jezik, kultura i umjetnost (linkovi, alati, blogeri pišu o...)
Sadrzaj poznatih djela http://karaka.blog.hr/


----------------------------------------

Bosanski jezik: uvod u gramatiku http://bosanskijezik.blogger.ba/Hrvatski jezički savjetnik http://stitch.blog.hr

----------------------------------------

Gramtika srpskog jezika http://www.vokabular.org/gramatika/doku.php

----------------------------------------

Rječnici
Logo von croDict.com
Krstarica
Rječnik.ba

ĆIRILICA - LATINICA
Ćirilica - latinica


BROJAČ POSJETA
185035

Powered by Blogger.ba