Bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski jezik

Književnost, gramatika i pravopis naših jezika

11.11.2009.

GRAMATIKA IV

PRIDJEVI I PRILOZI

Razlikovanje i prepoznavanje priloga i pridjeva u rečenici.

Prvenstvena razlika odnosi se na vrstu riječi na koju se pridjevi i prilozi u svojoj rečeničnoj funkciji odnose. Kod pridjeva je to imenica, kod priloga glagol. Pridjevi se mogu komparirati (jak - jači - najjači), prilozi jako rijetko. Neki pridjevi mogu dobiti i funkciju priloga u rečenici: Brzo je došao. (prilog) | On je brz. (pridjev) | Dobro je uradio zadaću. (prilog) | Ona je dobra učenica. (pridjev).

Pridjevi su fleksivna/promjenjiva vrsta riječi, što znači: "mjienjaju se kroz rod, broj, padež". Prilozi nisu promjenjivi kroz rod, broj i padež i zato pripadaju nepromjenjivoj vrsti riječi. Izuzeci su pridjevski prilozi (pridjevi koji se koriste u priloškoj funkciji).


Pridjevski prilozi kao posebna vrsta priloga

Promjenjiva vrsta riječi "pridjevi" se u rečenici mogu koristi kao prilozi, dobivaju funkciju priloga i kategorišu se kao pridjevi. 

dobar, dobra, dobro su gramatički oblici pridjeva dobar i odgovaraju na pitanje kakvo je nešto? tj. opisuju svojstvo ili stanje imenice.

Ali ako upotrijebimo ovaj primjer u funkciji priloga, onda će se pridjev odnositi na radnju, znači na glago ili pridjevl, tj. na način na koji se vrši radnja. Prilog ćete prepoznati po srednjem rodu jednine: dobro, loše, jako (dobro), bučno...

On je to dobro uradio. => Kako je to uradio? Kako je urađeno? -Dobro!

jako dobro => jako se odnosi na pridjevski prilog dobro, radi se o 2 priloga (kako je to uradio? Kako je urađeno? - dobro)

Prilozi

1. Načinski (kako?): brzo, lako, teško, srdačno...

2. Vremenski (kada?): danas, prije, jučer, onda...

3. Količinski (koliko?): ovoliko, onoliko, prosječno, veoma...

4. Uzročni (zašto?): zato...

5. Mjesni (gdje? kamo? kuda?); tamo, ovamo, onuda, ovuda...

Razlika između:

GDJE- KAMO (cilj)-KUDA (smjer)

ovdje - ovamo - ovuda

tu - tamo- tuda

ovdje - onamo - onuda   

(Kamo? -u kino, diskoteku....,. Kuda? -nalijevo,...)Pridjevi 

Pridjevi se dijele po značenju na:

  • opisne ili kvalitativne (kakvo je što, npr. žut, velik)
  • posvojne (čije je što, npr. očevo, mačje)
  • gradivne (od čega je što, npr. zlatan, drven)

 Po vidu/aspektu pridjevi u muškom rodu mogu biti:

  • određeni: visoki dječak, iskreni čovjek
  • neodređeni visok dječak, iskren čovjek

Fleksija/promjena pridjeva:

  • rod, broj, padež
  • stupanj: pozitiv, komparativ, superlativ

----> Vrste riječi: pogledaj "Gramatika I"

Bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski jezik

Institucije, biblioteke, fakulteti, profesori i kritičari
UNIVERZITETI

Karl Frazes Universitaet Graz

Karl Frazes Universitaet Graz, Institut slavistike
----------------------------------------
University of Sarajevo http://www.unsa.ba/eng/ouni.php

Sadržaj
TRADICIONALNA GRAMATIKA

Vrste riječi

Deklinacija/sklonidba imenica i brojeva

Pluralia tantum i zbirne imenice


GLASOVNE PROMJENE 1: palatalizacija, sibilarizacija, asimilacija po zvučnosti i mjestu tvorbe

GLASOVNE PROMJENE 2: jotacija/jotovanje, nepostojano A, alternacija L u O, pokretni vokali (mobilni vokal)

Arhaične alternacije: Prevoj/prijevoj vokala

Pridjevi i prilozi: funkcija, vrste i aspekt

Uzvici/usklici i onomatopeje

----------------------------------------

LINGVISTIKA / JEZIKOSLOVLJE

Kratak pregled lingvistike/jezikoslovlja

Lingvistika

Kolokacije

Frazemi / frazeme

Morfologija, semantika, leksikologija: osnovne definicije

Morfologija: afiksi, korijen i osnova

Morfologija: složenice i izvedenice

Morfologija: morfološke kategorije (analiza vrsta riječi)

Imenice: morfološke kategorije imenica i podjela prema leksičko-semantičkom značenju i sintaktičkoj funkciji

Dvojina u slavenskim jezicima

Fonetika i fonologija

Fonološka transkripcija, distinktivne osobine fonema

Fonološka/fonetska transkripcija u hrvatskom i srpskom jeziku

Fonološki sistem bosanskog jezika (bosanska transkripcija)

Fonologija distinktivnih osobina

Fonemi i njihove opozicije

Sintaksa

Sintaksa: analiza reči i sintagma

Razlike između bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika na fonetičkoj, morfološkoj, (morfo-fonološkoj), sintaktičkoj i pravopisnoj razini

Valentnost i rekcija glagola


Funkcionalna stilistika

----------------------------------------

LITERATURA

Nauka o literaturi: Šta je to literatura? Posebnost literarnog teksta, literarni kanon.

Literatura 19. stoljeća: počeci 16. - 18. stoljeća


----------------------------------------

Naucni radovi (izbor)

Prevedenice
>>>

Jezik, kultura i umjetnost (linkovi, alati, blogeri pišu o...)
Sadrzaj poznatih djela http://karaka.blog.hr/


----------------------------------------

Bosanski jezik: uvod u gramatiku http://bosanskijezik.blogger.ba/Hrvatski jezički savjetnik http://stitch.blog.hr

----------------------------------------

Gramtika srpskog jezika http://www.vokabular.org/gramatika/doku.php

----------------------------------------

Rječnici
Logo von croDict.com
Krstarica
Rječnik.ba

ĆIRILICA - LATINICA
Ćirilica - latinica


BROJAČ POSJETA
178272

Powered by Blogger.ba